Veikala noteikumi un nosacījumi

 1. Uz Shelly.lv elektroniskajā veikalā veiktajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumi.
 2. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp klientu un Shelly.lv tiek noslēgts no brīža, kad klients izvēlas preci, kuru vēlas iegādāties un pēc iepirkumu groza izveidošanas veic visas Shelly.lv interneta veikalā norādītās pasūtījuma darbības, kura pēdējais solis ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana.
 3. Shelly.lv apņemas iespēju robežās piedāvāt klientam analogu vai līdzīgu preci, ja Shelly.lv svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt klientam pasūtīto preci. Ja klients atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Shelly.lv apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriezt klienta samaksāto naudu un atsaukt klienta pasūtījumu.
 4. Pēc tam, kad Shelly.lv ir apstiprinājis pasūtījumu, preces cena netiek mainīta – izņemot gadījumus, ja preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (netīšu) kļūdu vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Shelly.lv tieša griba (ja ir pierādījumi, kas apstiprina šos iemeslus). Ja klients nepiekrīt iegādāties preci par mainīto cenu, klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, par to rakstiski informējot Shelly.lv vai e-pastā info@Shelly.lv 3 (trīs) darba dienu laikā no plkst. piedāvājuma datums iegādāties preci par mainīto cenu. Atceļot pasūtījumu šajā punktā paredzētajā kārtībā, visas klienta samaksātās summas tiks atgrieztas klientam.
 5. Klients ir atbildīgs par reģistrācijas laikā sniegto datu pareizību. Ja tiks sniegti nepareizi dati, tiks ierobežota klienta pieeja www.Shelly.lv vietnei.
 6. Shelly.lv apņemas nenodot trešajām personām klienta reģistrācijas laikā sniegto konfidenciālo informāciju, izņemot likumdošanā paredzētos izņēmumus.
 7. Shelly.lv interneta veikalā tiesības iegādāties piedāvātās preces ir:
  • fiziskas personas, vismaz 18 gadus vecas;
  • personas, kas jaunākas par 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
  • juridiskām personām.
 8. Aizliegts:
  • kopēt, izmantot, izplatīt, reproducēt lapā esošo informāciju vai tās saturu bez Shelly.lv vietnes īpašnieka rakstiskas piekrišanas;
  • izmantot datorprogrammas, kas var kaitēt šīs vietnes darbībai vai ar citām darbībām traucēt Shelly.lv sistēmas darbību.
 9. Klientiem, norādot savus datus, jāizmanto lietuviešu burti. Vārdiem, uzvārdiem, vietu nosaukumiem jāsākas ar lielo burtu. Jānorāda precīza dzīvesvietas adrese – tas nepieciešams ne tikai piegādājot preces, bet arī veidojot rēķinu.
 10. Shelly.lv patur tiesības:
  • labot informāciju lapā – parādoties jauniem šo noteikumu punktiem, tie stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas;
  • ierobežot klientu, kuri neievēro šos noteikumus, iespējas izmantot šo vietni;
  • veikt retu, īpašu preču pasūtījumus tikai pēc klienta priekšapmaksas par precēm saņemšanas;
  • saukt pie atbildības personas, kuras neievēro šos noteikumus vai iesaistās ļaunprātīgās darbībās.
 11. Iegādājoties preces Shelly.lv, klienti apliecina, ka ir iepazinušies ar preču atgriešanas noteikumiem un garantijām. (Atgriešana un garantijas).
 12. Saskaņā ar Lietuvas Republikas PVN likuma komentāra 79. pantu PVN rēķini tiek izrakstīti un pārrakstīti tikai tajā pašā dienā, kad notiek pārdošana. Kļūdas kontos tiek labotas tikai kārtējā mēnesī.
 13. Klienti apņemas pārbaudīt saņemto preci savākšanas brīdī – t.i. i., pārbaudīt iepakojuma stāvokli, tā saturu, daudzumu, izmēru un preču sortimentu. (Informācija par to, kā rīkoties, ja preču savākšanas laikā pamanāt problēmu). Pircējam ir jānodrošina kurjeram visi nepieciešamie nosacījumi pareizai preces piegādei saņēmējam. Ja saņēmējs ir nepilngadīgs un pircējs ir pilnvarojis saņēmēju pieņemt preci, atbildība par parakstīto sūtījumu gulstas uz pircēju.
 14. Prece var atšķirties no fotoattēlā redzamās preces. Attēlā var būt detaļas, kas nav iekļautas preču komplektā.
 15. Preču daudzums ir ierobežots.
 16. Shelly.lv apņemas piegādāt preces Klientam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, un Klients tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Klients piekrīt, ka neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu gadījumā preču piegādes termiņš var atšķirties no preču aprakstos norādītajiem termiņiem vai starp Pircēju un Pircēju apspriestā preču piegādes termiņa. Pārdevējs. Neparedzētu apstākļu gadījumā Shelly.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot piegādes datumu un citus ar piegādi saistītus jautājumus.