Preču atgriešana

 1. Jums ir tiesības atteikties no preces četrpadsmit dienu laikā (no piegādes datuma), nenorādot iemeslu, bet pašam apmaksājot piegādes izmaksas.
 2. Ja nolemjat produktu noraidīt, jums jāsniedz skaidrs paziņojums (pa e-pastu), kurā izklāstīts jūsu lēmums noraidīt produktu.
 3. Pircējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču atgriešanu 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Visos gadījumos preces ir jāatgriež pirms 40 (četrdesmit) kalendāro dienu termiņa beigām no piegādes vai saņemšanas dienas.
 4. Jūs varat atdot atpakaļ ražojumu, kas ir darba kārtībā un pilnā tehniskā kārtībā, tā oriģinālajā iepakojumā, kam pievienoti oriģinālie pirkuma dokumenti, kuros norādīts pirkuma datums, ražojuma nosaukums un maksājuma summa, kā arī pieteikuma veidlapa (skatīt 5. punktu).
 5. Atgriežot Shelly.lv iegādātu preci un sūtot to pa pastu, pircējam kopā ar atgriežamo preci jāiesniedz pieteikuma veidlapa, kurā jānorāda: pircēja vārds, uzvārds, bankas konta numurs, kredīta konta vai pasūtījuma numurs un atgriešanas iemesls.
 6. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc jūsu paziņojuma par atteikumu un preču atgriešanas mums, mēs jums atmaksāsim visas summas, ko esat samaksājis, izņemot piegādes maksu, ko esat samaksājis, iegādājoties preces. Mēs veiksim šādu atmaksu, izmantojot to pašu maksājumu metodi, ko jūs izmantojāt sākotnējā maksājuma darījumā, ja vien jūs neesat skaidri piekritis citai metodei, un tādā gadījumā jums nebūs jāmaksā nekāda maksa, kas saistīta ar atmaksu.
 7. Šie noteikumi neattiecas uz partneriem, kas iegādājas produktu tālākpārdošanai.
 8. Kompensācija nav pieejama, ja atgrieztajam izstrādājumam trūkst oriģinālā iepakojuma, trūkst sastāvdaļu (nav pilnīga komplektācija, piemēram, nav lādētāja, vadu, sprauslu u. c.), tas ir mehāniski bojāts, pilnībā vai daļēji nedarbojas vai ir ar citiem defektiem.
 9. 14 dienu laikā atgrieztajām precēm jābūt darba kārtībā un jāatbilst šādām prasībām:
  • atgrieztajam produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā darba kārtībā, kā to saņēmāt no pārdevēja;
  • precēm jābūt labā stāvoklī, un Pircējam tās nedrīkst būt bojātas;
  • izstrādājumam jābūt labā stāvoklī (tīram, ar neskartām etiķetēm, aizsargplēvēm un citiem oriģinālajam aprīkojumam raksturīgiem piederumiem);
  • atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas pircējam;
  • Atgriežot produktu, jums jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments un garantijas kupons (ja tāds ir izsniegts);
  • Atgriežot preces, kas izmantotas personīgajai higiēnai, ēdiena gatavošanai, mājsaimniecības darbiem, tās nedrīkst būt izmantotas ne reizi;
  • Atgriežot datoru, tajā nedrīkst būt nekādas jūsu atstātās informācijas, programmatūras vai personīgo iestatījumu, un tajā jāatjauno rūpnīcas programmatūras iestatījumi;
  • atgrieztajam produktam jābūt droši iesaiņotam, un ieteicams, lai tas būtu tajā pašā iepakojumā, kurā to saņēmāt no pārdevēja;
  • atgriežot preces, pircējs ir atbildīgs par to netraucētu un drošu nogādāšanu pie pārdevēja.

10.Produktu var atgriezt tikai tad, ja ir izpildīti visi iepriekš minētie noteikumi un nosacījumi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1) Mēs neatlīdzināsim nekādas papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka esat skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais parastais piegādes veids;
2) Jūs esat atbildīgs par jebkādu preču vērtības samazināšanos, kas radusies darbību rezultātā, kuras nav nepieciešamas, lai noteiktu preču veidu, īpašības un darbību.

Atgriešanās adrese:

Savanorių pr. 194- 222, Kauņa, Lietuva

Preču atgriešana

Ja jums ir problēmas ar preces kvalitāti vai ja esat saņēmis bojātu preci, lūdzu, aizpildiet veidlapu, un mēs ar jums sazināsimies. Lūdzu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt problēmu.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.